Všeobecné podmínky - InHaus.cz

Provozovatel:MD fotoHaus s.r.o.
IČ:01860364
Telefon:602 207 557
E-mail:info@inhaus.cz
Facebook:facebook.com


Všeobecné podmínky

Tyto podmínky jsou právně závaznou smlouvou mezi provozovatelem portálu Inhaus.cz () a Vámi - návštěvníkem portálu. Používáním a navštěvováním portálu Inhaus.cz souhlasíte s touto smlouvou a potvrzujete ji.
Pokud nesouhlasíte s touto smlouvou, nepoužívejte portál InHaus.cz.

Právo provozovatele
Vyhrazujeme si právo na jakékoli změny stránek portálu
Vyhrazujeme si právo na odstranění Vašich dat (texty a fotografie) vložených na portál.
Vyhrazujeme si právo zamezit Vám přístup na portál
Vyhrazujeme si právo na změnu těchto všeobecných podmínek

Právo návštěvníka portálu
Máte právo používat veškeré služby portálu Inhaus bez omezení.
Můžete na portál nahrávat fotografie s tématikou bydlení. Potvrzujete, že k fotografiím vlastníte autorská práva, nebo že máte oprávnění k nahrání fotografií od držitele autorských práv.

Návštěvník bere na vědomí
Berete na vědomí, že fotografie vkládáte na portál do veřejné sítě internet a není v našich silách zabránit jejímu případnému zneužití, kopírování fotografií, jejich dalšího šíření, pozměnění či zneužití.

Návštěvník souhlasí se zasíláním e-mailů na svou e-mailovou adresu.

Povinnosti návštěvníka
Jste povinní při registraci uvést pravdivé údaje.

Zákazy
Zakazujeme nahrávání fotografií mimo téma bydlení.
Zakazujeme nahrávání fotografií porušující práva a oprávněné zájmy třetích stran.
Zakazujeme nahrávání fotografií porušující dobré mravy a zákony České republiky.
Zakazujeme jakékoliv užití obsahu portálu InHaus.cz včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií bez našeho souhlasu.

InHaus.cz zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR
Více na stránce o ochraně osobních údajů.